Accesul la educație a copiilor cu statut de refugiat din Ucraina

Continuă încadrarea temporară în instituțiile educaționale din municipiu a copiilor de vârstă preşcolară şi școlară cu statut de refugiat din Ucraina.

Instituţiile de învăţământ preşcolar
Numărul total de copii înmatriculați, conform grupelor de vârstă, refugiați din Ucraina – 87 copii.

Instituțiile de învățământ primar și secundar, ciclul I și II
În 42 instituții din municipiul Chișinău sunt încadrați temporar, în calitate de audienţi, în procesul educațional 448 copii refugiați.

Instituțiile de învățământ extrașcolar
39 cadre didactice din Instituțiile de învățământ extrașcolar au desfășurat activități educative în centrul de plasament temporar pentru refugiați „MoldExpo. La aceste activități au participat 263 copii refugiați.

Totodată, unii copii refugiați plasați în familii, au mers în incinta instituțiilor de învățământ extrașcolar unde au participat la ședințele de cerc, de exemplu: în CCC „Ghiocel” – 10 copii, în Centrul pentru Copii și Tineret „Udo Jurgens” – 34 copii, în Centrul de creație tehnică din sectorul Buiucani – 10 copii.

Începând cu data de 14 martie, și-a început activitatea tabăra de zi Green Gate Primăvara, în incinta Centrului orășenesc al tinerilor naturaliști pentru copiii din familiile refugiate. Program de activitate 9:00-13:00. Deși a fost preconizată pentru 50 copii cu vârsta de 5 – 12 ani, la data de 17.03.22 erau înscriși 78 copii. Din ei, 19 copii nu participă la programul de zi al taberei, dar desfășoară lecții online, conform programei de studii cu pedagogii din Ucraina, iar pentru aceasta a fost organizat un cabinet cu calculatoare care a fost pus la dispoziția copiilor.