Date statistice privind beneficiarii (refugiați din Ucraina) serviciilor prestate de Primăria Municipiului Chișinău, 27.02.2023

Ajutor social și suport pentru integrare în comunitate

 • 15 959 de persoane refugiate au fost cazate/ înregistrate în centrele de plasament municipale
 • 68 937 de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite refugiaților la depozitul de la Patria Lukoil
 • 36 844 de pachete cu produse au fost distribuite la 6 842 familii care au în îngrijire 10 717 copii
 • 749 de cetățeni Ucraineni au fost angajați în câmpul muncii în mun. Chișinău

Domeniul asistență medicală

 • 14 131 de adresări pentru asistență medicală au fost înregistrate în instituțiile medico-sanitare municipale
 • 11 768 solicitări de asistență medicală primară au fost înregistrate
 • 2 363 solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate
 • 7 794 solicitări asistență medicală pentru copii
 • 58 de nașteri în spitalele municipale
 • 614 de gravide

 Suport psihologic

 • 2 740 de activități ca sprijin profesional copiilor și adulților
 • 324 copii refugiați antrenați în activități de grup
 • 820 refugiați au beneficiat de prim ajutor psihologic
 • 9 copii refugiați antrenați în terapie logopedică
 • 14 copii evaluați pentru determinarea maturității școlare
 • 12 copii evaluați de către serviciul de asistență psihopedagogică
 • 318 copii au promit suport în cadrul a 636 de ședințe de consiliere și reabilitare psihologică individuală
 • 52 părinți au primit asistență psihologică în cadrul a 42 de ședințe

 Domeniul educației

 • 1512 de elevi refugiați înscriși în școlile din municipiul Chișinău (556 de elevi refugiați școlarizați la zi)
 • 800 de copii refugiați înscriși în grădinițele din municipiul Chișinău (319 de copii refugiați frecventează la zi)
 • 1800 de persoane refugiate beneficiază de serviciile bibliotecii municipale
 • 219 de copii refugiați sunt înscriși în Centrele de creație din Chișinău
 • 50 de copii frecventează cu regularitate Centrele comunitare pentru copii și tineri
 • 11 copii refugiați sunt înscriși în instituțiile municipale de învățământ artistic extrașcolar

 Protecția drepturilor copilului

 • 316 copii asistați la hotarele RM, la Aeroportul Chișinău
 • 328 copii găzduiți în serviciile de plasament ale DGPDC
 • 786 copii încadrați în Centrele comunitare pentru copii și tineri
 • 81 de copiii în situație de risc beneficiari de Sprijin familial primar și secundar
 • 413 copii identificați și asistați de către specialiștii în protecția copiilor

 Odihna de vară

 • În sezonul estival 2022, în cadrul taberelor municipale de odihnă pentru copii s-au odihnit 800 de copii refugiați

 Domeniul de tineret

 • 2103 de tineri au fost informați de Echipa Mobilă a Centrului Municipal de Tineret Chișinău
 • 2224 de tineri ucraineni beneficiază de programele Centrului Municipal de Tineret Chișinău