Primăria municipiului Chișinău a lansat Programul municipal pilot „Startup pentru Tineri și Migranți”

Programul municipal pilot „Start-up pentru tineri și migranți”, are drept scop stimularea antreprenoriatului în rândurile tinerilor și migranților din municipiul Chișinău, prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor noi de muncă. 

Activitățile de finanțare în cadrul Programului constituie o schemă de ajutor pentru 4 categorii de beneficiari, inclusiv tineri antreprenori cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani, cu viza de reședință în municipiul Chișinău și doresc să deschidă o afacere sau dețin un business din categoria afacerilor mici și mijlocii, înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.

În cadrul Programului se pot înscrie și lucrătorii migranți sau rudele de gradul I al acestora, cu vârste de 18-40 de ani au viza de reședință permanentă în municipiu și dețin o întreprindere înregistrată în Chișinău în ultimele 12 luni.

De asemenea, se pot înscrie și tinerii investitori, de la 18 la 40 de ani, care dețin o afacere și au efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 de luni vor putea beneficia de compensarea plății dobânzilor achitate la creditele investiționale, contractate în scopul dezvoltării afacerii create.

Tot aici pot aplica și tinerii refugiați, viitorii antreprenori care au creat un parteneriat cu tânăr rezident care are viza de reședință în municipiul Chișinău, ambii cu vârste de 18-40 ani, doresc să inițieze o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată pe teritoriul municipiului Chișinău.

Domeniile prioritare ale Programului includ afacerile care

  • vor desfășura activități de producere sau prestări servicii
  • conțin activități inovatoare /își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how
  • sunt axate pe dezvoltarea următoarelor domenii: industria tehnologiei informației și comunicațiilor, electromecanică, industria agroalimentară și horeca, industria ușoară, industria creativă, turism, sănătate și frumusețe, activități profesionale, științifice sau tehnice, producerea energiei regenerabile
  • oferă servicii/produse companiilor terțe

Programul va oferi tinerilor, migranților și tinerilor refugiați din Ucraina, care vor dori să creeze afaceri mixte pe teritoriul municipiului Chișinău, suport financiar sub formă de finanțare nerambursabilă (grant) în următoarele modalități:

  1. Suport financiar la lansarea afacerii
  2. Suma grantului este de cel mult 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 200 000 lei pentru finanțarea proiectului investițional
  3. Contribuția beneficiarului va constitui 30% din valoarea proiectului investițional
  4. Suport financiar pentru acoperirea dobânzilor la creditele investiționale
  5.    Sprijinul este acordat IMM-lor unde fondator și administrator sunt beneficiarii eligibili ai Programului (tineri și migranți), care au obținut credite investiționale în anul precedent depunerii cererii și în anul curent de la băncile comerciale și instituții financiare nebancare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și le deservesc conform contractelor de credit
  6. Suma maximă compensată este de 100 000 lei

Câștigătorii selectați trebuie să dispună de surse financiare necesare pentru cofinanțarea în mărime de cel puțin 30% din costul proiectului investițional.

Proiectul investițional co-finanțat urmează să fie realizat pe parcursul a 24 de luni de la data semnării contractului de acordare a finanțării.

Sursele financiare necesare pentru desfășurarea Programului au fost prevăzute în bugetul municipal pentru anul 2022 și constituie 10 milioane de lei.