838 de copii refugiați ucraineni sunt încadrați în școlile din municipiul Chișinău

Integrarea copiilor refugiați din Ucraina în comunitatea gazdă este obiectivul principal pe care Primăria Municipiului Chișinău dorește să-l atingă. Atâta timp cât copiii vor interacționa cu semenii și vor fi conectați la sistemul de învățământ din Republica Moldova, aceștia vor acumula abilități care le va facilita șederea lor pe termen lung în țara gazdă.

La data de 26 octombrie 2023 în Municipiul Chișinău se atestă 838 elevi încadrați în sistemul de învățământ școlar: clasa 1-4: 439 elevi; clasa 5-9: 369 elevi; clasa 10-12: 30 elevi. Conform prevederilor legislative, toate cererile de solicitare a unui loc de studiu în instituțiile de învățământ sunt examinate, indiferent dacă solicitantul are, ori nu actul de confirmare a Protecției Temporare. Cel mai mare număr al copiilor înmatriculați îl au următoarele instituții: Liceul Teoretic „M. Koţiubinski”- 101 copii, Liceul Teoretic „I.S.Neciui-Leviţchi”- 61 copii, Gimnaziul „Taras Şevcenco”- 56 copii și IP Liceul Teoretic „Petru Movilă” cu 52 copii refugiați.

Din luna septembrie a acestui an, în 58 de instituții de învățământ preșcolar sunt încadrați 256 copii refugiați. Aceștia frecventează grădinițele din Municipiul Chișinău sistematic, fiindu-le asigurată alimentația gratuit. Cel mai mare număr de copii refugiați îl au grădinița numărul 116, cu 40 copii, grădinița 136 cu 38 copii și grădinița 113 cu 36 copii refugiați din Ucraina. Numărul cererilor de înscriere este în continuă creștere, zilnic fiind atestate noi și noi solicitări.

Din ziua declanșării războiului în Ucraina, Municipiul Chișinău a oferit suport continuu mamelor și copiilor aflați în dificultate, acționând în interesul superior la copilului.