Acces facilitat pentru copiii refugiați din Ucraina de a se înscrie la școlile și grădinițele din municipiul Chișinău!

Accesul la educaţie este deopotrivă un drept fundamental în sine, cât şi un drept crucial pentru exercitarea altor drepturi ale omului. Înscrierea copiilor refugiați la şcoală trebuie să aibă loc cât mai devreme. În acest mod poate fi instituit un anumit grad de normalitate şi securitate în vieţile copiilor refugiaţi, dar şi pentru a le da acestora posibilitatea de a se adapta la sistemul municipal de învăţământ.

Autoritățile din Chișinău a reușit să ofere posibilitatea tuturor solicitanților de a se înscrie în școlile municipale. Începând cu 01.09.2023, se atestă 885 copii refugiați înscriși în școlile din municipiul Chișinău (340 de copii mai mulți comparativ cu 01.09.2022) , iar de la începutul crizei refugiaților –  cca 1700 de elevi refugiați.

Prin intermediul platformei www.escoala.chisinau.md refugiații au putut afla care sunt actele necesare pentru aplicare, fiind totodată înștiințați despre etapa la care se află cererea lor. Depunerea cererilor în format electronic a facilitat procesul, scutind persoanele de etape birocratice specifice domeniului. Platforma este una prietenoasă și ușor de accesat de către utilizatori.

La fel, au fost oferite facilități în privința înscrierii copiilor în grădinițe. Părinții/însoțitorii legali care și-au dorit un loc disponibil în grădiniță pentru copil, au depus o solicitare pe platforma www.egradinita.md care este totodată un ghid util pentru părinți. Începând cu data de 24 februarie 2022, în instituțiile de educație timpurie au fost înscriși cca 1000 copii refugiați. La data de 17 noiembrie se atestă 265 copii refugiați care frecventează zilnic grădinițele din Municipiul Chișinău.

În cazurile când părinții au optat pentru educație online în școala din Ucraina, cu suportul organizației internaționale UNFPA, a fost organizat un laborator digital (în incinta COTN), de unde copiii pot frecventa școala online, în condiții sigure. La moment, permanent, beneficiază de acest serviciu 8 elevi.