Accesul la educație a copiilor cu statut de refugiat din Ucraina

Continuă încadrarea temporară în instituțiile educaționale din municipiu a copiilor de vârstă preşcolară şi școlară cu statut de refugiat din Ucraina

Numărul total de copii înmatriculați în instituțiile de învățământ preșcolar conform grupelor de vârstă, refugiați din Ucraina – 151 copii în 49 de instituții de învățământ.

În 46 de școli și licee din municipiul Chișinău sunt încadrați temporar, în calitate de audienţi, în procesul educațional 540 copii refugiați.

Instituțiile de învățământ extrașcolar au continuat să desfășoare activități pentru copiii din centrele de plasament temporar pentru familiile refugiate. Astfel, 12 cadre didactice au desfășurat activități educative în centrele de plasament temporar pentru refugiați, (Centrul comunitar „Convorbitorul”, Căminul Liceului Internat Municipal cu profil sportiv, „Patria-Lukoil” cinema, SCM Ftiziopulmonologie). La aceste activități au participat 91 copii din familiile refugiate, aflate în aceste centre de plasament temporar pentru familiile refugiate.

În total: 89 copii au frecventat cercurile din centrele de creație municipale. La fel, 23 copii din familiile refugiate frecventează secțiile sportive.

La data de 21-22 martie a fost organizată o excursie la Grădina Zoologică și un marș turistic în colaborare cu Stația orășenească a tinerilor turiști.