Angela Cutasevici: Securitatea copiilor strămutați din Ucraina este o prioritate care nu poate fi pusă pe stop!

Criza refugiaților rămâne a fi un subiect abordat constant de către autoritatea publică locală a Municipiului Chișinău. În prezent, se desfășoară campania de cartografiere a copiilor refugiați din Ucraina.

Angela CUTASEVICI, viceprimar Chișinău: „Securitatea copiilor strămutați din Ucraina este o prioritate care în nici un context nu poate fi pusă pe stop”.

În cadrul ședinței Subgrupului de lucru pentru protecția copilului organizată și desfășurată de către UNICEF și UNHCR, cu participarea reprezentaților Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a Inspectoratului General pentru Migrație, a reprezentaților societății civile, dar și a Primăriei Municipiului Chișinău au fost dezbătute subiecte precum: actualizări de la MMPS, actualizare privind protecția temporară și înregistrarea UASC (CDA/Ave Copiii), actualizare privind procesul de consolidare a CTPR-urilor, prezentare din partea ICRC, actualizări Blue Dots și alți parteneri.

În contextul discuției, Viceprimarul Angela Cutasevici a înaintat către membrii grupului de lucru o serie de propuneri necesare pentru a preveni combaterea traficului de ființe umane. Reieșind din faptul că Primăria Municipiului Chișinău gestionează, monitorizează și referă  în continuare cazurile sociale (inclusiv) cu implicarea copiilor refugiați, către organele de drept abilitate au fost solicitate de nenumărate ori informații cu privire la numărul copiilor refugiați veniți în Chișinău.

Comunicare și colaborarea dintre Primăria Municipiului Chișinău și instituțiile de stat care reglementează procesele legale este esențială pentru a preveni combaterea unor fenomene grave precum sunt traficul de copii, exploatarea sexuală și traficul de droguri.

Printre acțiunile la zi realizate la inițiativa dnei Angela Cutasevici, se numără campania de cartografiere a Centrelor temporare de plasament pentru refugiați din Chișinău, desfășurată de către o echipă multidisciplinară din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copiilor. Proiectul este realizat cu scopul de a monitoriza numărul copiilor refugiați, dar o atenție sporită se acordă copiilor refugiați fără însoțitori legali care necesită de a fi monitorizați de către asistenții sociali municipali.

Totodată, grupul de lucru care realizează cartografierea, are drept sarcină identificarea necesităților copiilor și familiilor acestora aflate în dificultate.

De la începutul războiului din Ucraina, Primăria Municipiului Chișinău a reușit să gestioneze criza refugiaților asigurând suport pe toate dimensiunile: umanitară, socială, de sănătate, asistență psihologică, dar și servicii educaționale.