Copiii războiului! 55 de pedagogi sociali au asistat copiii refugiați din Ucraina chiar din primele zile de război!

Mobilizarea tuturor lucrătorilor în asistarea și susținerea copiilor refugiați din Ucraina care au ajuns în municipiul Chișinău a rezultat  sute de ore de muncă neremunerate. În grupul de lucru care se ocupa cu gestionarea cazurilor erau pedagogi, psihologi, asistenți sociali, șefi de secții care 24/24 de ore se aflau alături de copii și mamele acestora în incinta Centrului de triere pentru refugiați Moldexpo.

Prima acțiune a Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului a constat în delegarea specialiștilor și stabilirea unui grafic al turelor în timpul cărora pedagogii și psihologii asistau familiile. În cadrul unei zilei, se defășurau activități cu copiii, se realizau discuții cu mamele care erau extrem de afectate de circumstanțele în care se aflau.

Ana Bezobrazova, șef secție Prevenirea separării copilului de familie DGPDC: O bună parte dintre mamele cu copii care ajungeau la centrul de triere, nu aveau cu sine acte, nemaivorbind de produse de îngrijire, medicamente și hrană. Specialiștii DGPDC au realizat o muncă titanică în ce privește acordarea ajutorului juridic tuturor celor care au solicitat sprijin în identificarea unui loc sigur de trai, perfectarea actelor, înscrierea copiilor în cadrul instituțiilor de învățământ din Chișinău, dar și acordarea ședințelor de consiliere psihologică”.

În acest sens, în cadrul DGPDC ad-hoc a fost creat un nou serviciu de urgență numit „Echipa mobilă” constituită din 4 persoane care au elaborat materiale informative distribuite tuturor mamelor refugiate din Ucraina. Informația diseminată consta în oferirea celor mai importante numere de telefoane a serviciilor municipalității care asigurau suport informațional continuu, fără zile de odihnă. Din jumătatea lunii aprilie și pe toată durata lunii mai, echipa mobilă a marcat 36 de vizite de informare în cadrul centrelor temporare pentru refugiați, școli, și instituții care găzduiau mame cu copii din Ucraina. Din fiecare sector al capitalei au fost numite câte 3 persoane care instrumentau dosarele copiilor aflați în situații de risc, duceau discuții profilactice, ghidau, plasau, organizau echipe multidisciplinare. Pe parcursul unui an au fost identificați 316 copii.

Ana Bezobrazova, șef secție Prevenirea separării copilului de familie DGPDC: Lucrul în teren al Echipei mobile cu membrii comunității ucrainene a dus la determinare unor necesități specifice, rezultate din statutul și venitul diferit al persoanelor. Unele categorii de copii, sau chiar familii au necesitat implicare imediată, activă și profesionistă. De exemplu au fost identificați mai mulți copii rămași fără ocrotire părintească, ceea ce înseamnă că nici unul din părinți nu era alături de copil, dar totodată, copilul are statutul legal, adică chiar și atunci când copiii se vor întoarce în Ucraina, aceștia nu vor avea alături un părinte, ci doar un tutore. În cazul acestor copii, la noi intervine Serviciul de Tutelă și Curatelă, iar în țara vecină activează „ОПЕКА”. În rezultatul activității noastre au fost identificați 12 copii rămași fără ocrotire părintească, ocrotiți prin tutelă/curatelă care se aflau în municipiul Chișinău. Acestor copii le-a fost acordată mai multă atenție, ceștia au fost monitorizați și ajutați de către specialiștii direcției”.

În prezent, serviciul „Echipa mobilă” continuă să activeze și să identifice copii aflați în situații de risc. La ziua de azi, sunt stabiliți 3 copii nedocumentați (fără acte de identitate) în evidența direcției. Un copil nou-născut se află împreună cu mama sa în sectorul Botanica. În acest caz, rolul specialiștilor DGPDC este de a lua legătura cu reprezentanții Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova, se expediază demersuri și se inițiază proceduri juridice care duc la finalitatea pozitivă a cazurilor. Pentru fiecare dintre cazurile luate la evidență se implică specialiștii de ramură care acționează în interesul superior al copiilor.