Copiii refugiați din Ucraina beneficiază gratuit de bilete de odihnă în taberele de vară. Vezi lista taberelor!

Copiii refugiați din Ucraina beneficiază gratuit de odihnă în taberele de vară aflate în gestiunea primăriei municipiului Chișinău.
Printr-o dispoziție a primarului general al Chișinăului, Ion Ceban, a fost aprobată oferta educațională pentru sezonul estival 2023.
Astfel, în scopul asigurării odihnei, recreerii și întremării copiilor și adolescenților în perioada vacanței de vară 2023 municipalitatea pune la dispoziție următoarea ofertă educațională:
 • 14 tabere cu sejur de zi în baza instituțiilor de învățământ primar și secundar ciclul I, II – 1305 bilete de odihnă;
 • 3 tabere constante – 6400 bilete de odihnă;
 • 14 tabere sportive – 2100 bilete de odihnă pentru copii și 105 bilete pentru antrenori;
 • 13 instituții extașcolare.
Pentru sezonul estival 2023, 15% din biletele de odihnă rezervate în taberele cu sejur de zi, constante și sportive se eliberează gratuit.
De bilete gratuite vor beneficia:
 • copiii din familii numeroase (trei și mai mulți copii)
 • copiii din familii monoparentale, din familii în care cel puțin unul dintre părinți este cu dizabilități, invalid sau pensionar
 • copiii aflați sub tutelă/curatelă, plasați în servicii de tip familial sau în centre de plasament temporar
 • copiii pedagogilor
 • copiii cu performanțe la învățătură sau câștigători ai olimpiadelor sau competițiilor sportive
 • copiii ai căror părinți sunt participanți la conflictele militare, participanți la lichidarea urmărilor catastrofei din Cernobîl
 • copiii solicitanților de azil
 • refugiați recunoscuți în Republica Moldova
 • beneficiari de protecție umanitară și persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid
 • copiii cu dizabilități și însoțitorii lor, celor ce se află la evidența Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului.
De asemenea, potrivit deciziei, în sezonul estival 2023, pentru copiii care nu se regăsesc în categoriile de mai sus, plata părinților va constitui 20% din costul unui bilet de odihnă în taberele cu sejur de zi, constante și sportive. Pentru a beneficia de bilete de odihnă cu preț redus, părinții se vor adresa la administrația instituției în care copilul își face studiile.
Astfel, în taberele cu sejur de zi costul biletului de odihnă este de 505,00 lei (prețul deplin – 2525,00 lei), în taberele constante – 700,00 lei (prețul deplin -3500,00 lei) și pentru taberele sportive -726,00 lei (prețul deplin – 3630,00 lei).
Lista taberelor de odihnă o găsiți în fișierul atașat – Lista tabere 2023
De asemenea, informații utile despre activitățile prestate de instituțiile extrașcolare din subordinea Primăriei pot fi găsite pe site-ul www.extrascolar.md