Date oficiale! 8523 cetățeni ucraineni stabiliți în municipiul Chișinău au permise de ședere

Conform datelor statistice oferite de către Inspectoratului General pentru Migrație privind: beneficiarii de protecție temporară, sistemul de azil și apatridie și situația cetățenilor ucraineni pe teritoriul Municipiului Chișinău documentați cu permise de ședere, sunt prezentate următoarele cifre:

Total pe vârste:

0-4 ani – 764 copii

5-11 ani – 1202 copii

12-17 ani – 659 copii

18-59 ani – 4802 adulți

60 ≤ – 1035 adulți

 

Odată cu creșterea numărului de refugiați stabiliți în municipiul Chișinău care beneficiază de protecție temporară, Primăria Municipiului Chișinău a determinat nevoia suplinirii numărului de locuri în cadrul instituțiilor școlare de învățământ.  Este știut faptul că o bună parte dintre copiii refugiați sunt conectați la sistemul de învățământ din Ucraina desfășurat în regim online. Acest proces este unul dificil și ades însoțit de impedimente. În cazul unei eventuale imposibilități de a se conecta la procesul de studii din Ucraina, copiii strămutați vor avea nevoie de accesul la educație în instituțiile de învățământ din Municipiul Chișinău. În această ordine de idei, ținem să menționăm faptul că presiunea creată este una fără precedent, fiind nevoie stringentă de extinderea rețelei educaționale în termeni proximi.

Implicarea iminentă a agențiilor care implementează programe în susținerea refugiaților este factorul necesar ce ar duce la depășirea impasului.