Date statistice privind beneficiarii (refugiați din Ucraina) serviciilor prestate de Primăria Municipiului Chișinău, 03.04.2023

Ajutor social și suport pentru integrare în comunitate

 • 15 973 de persoane refugiate au fost cazate/ înregistrate în centrele de plasament municipale
 • 75 194 de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite refugiaților la depozitul de la Patria Lukoil
 • 39 716 de pachete cu produse au fost distribuite la 7 013 familii care au în îngrijire 11 001 copii
 • 785 de cetățeni Ucraineni au fost angajați în câmpul muncii în mun. Chișinău

Domeniul asistență medicală

 • 14 731 de adresări pentru asistență medicală au fost înregistrate în instituțiile medico-sanitare municipale
 • 12 265 solicitări de asistență medicală primară au fost înregistrate
 • 2 473 solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate
 • 8 115 solicitări asistență medicală pentru copii
 • 59 de nașteri în spitalele municipale
 • 626 de gravide

 Suport psihologic

 • 2 740 de activități ca sprijin profesional copiilor și adulților
 • 324 copii refugiați antrenați în activități de grup
 • 820 refugiați au beneficiat de prim ajutor psihologic
 • 511 copii au promit suport în cadrul a 1016 de ședințe de consiliere și reabilitare psihologică individuală
 • 81 părinți au primit asistență psihologică în cadrul a 42 de ședințe

 Domeniul educației

 • 1520 de elevi refugiați înscriși în școlile din municipiul Chișinău (548 de elevi refugiați școlarizați la zi)
 • 830 de copii refugiați înscriși în grădinițele din municipiul Chișinău (323 de copii refugiați frecventează la zi)
 • 1820 de persoane refugiate beneficiază de serviciile bibliotecii municipale
 • 220 de copii refugiați sunt înscriși în Centrele de creație din Chișinău
 • 49 de copii frecventează cu regularitate Centrele comunitare pentru copii și tineri
 • 12 copii refugiați sunt înscriși în instituțiile municipale de învățământ artistic extrașcolar

 Protecția drepturilor copilului

 • 321 copii asistați la hotarele RM, la Aeroportul Chișinău
 • 329 copii găzduiți în serviciile de plasament ale DGPDC
 • 790 copii încadrați în Centrele comunitare pentru copii și tineri
 • 81 de copiii în situație de risc beneficiari de Sprijin familial primar și secundar
 • 416 copii identificați și asistați de către specialiștii în protecția copiilor

 Odihna de vară

 • În sezonul estival 2022, în cadrul taberelor municipale de odihnă pentru copii s-au odihnit 800 de copii refugiați

 Domeniul de tineret

 • 2103 de tineri au fost informați de Echipa Mobilă a Centrului Municipal de Tineret Chișinău
 • 2224 de tineri ucraineni beneficiază de programele Centrului Municipal de Tineret Chișinău