Date statistice privind beneficiarii (refugiați din Ucraina) serviciilor prestate de Primăria Municipiului Chișinău, 22.05.2023

Ajutor social și suport pentru integrare în comunitate

 • 15 980 de persoane refugiate au fost cazate/ înregistrate în centrele de plasament municipale
 • 78 922 de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite refugiaților la depozitul de la Patria Lukoil
 • 41 487 de pachete cu produse au fost distribuite la 7 101 familii care au în îngrijire 11 146 copii
 • 835 de cetățeni Ucraineni au fost angajați în câmpul muncii în mun. Chișinău

Domeniul asistență medicală

 • 15 051 de adresări pentru asistență medicală au fost înregistrate în instituțiile medico-sanitare municipale
 • 12 544 solicitări de asistență medicală primară au fost înregistrate
 • 2 514 solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate
 • 8 250 solicitări asistență medicală pentru copii
 • 62 de nașteri în spitalele municipale
 • 634 de gravide

 Suport psihologic

 • 2 740 de activități ca sprijin profesional copiilor și adulților
 • 324 copii refugiați antrenați în activități de grup
 • 820 refugiați au beneficiat de prim ajutor psihologic
 • 511 copii au promit suport în cadrul a 1016 de ședințe de consiliere și reabilitare psihologică individuală
 • 81 părinți au primit asistență psihologică în cadrul a 42 de ședințe

 Domeniul educației

 • 1523 de elevi refugiați înscriși în școlile din municipiul Chișinău (522 de elevi refugiați școlarizați la zi)
 • 833 de copii refugiați înscriși în grădinițele din municipiul Chișinău (323 de copii refugiați frecventează la zi)
 • 1900 de persoane refugiate beneficiază de serviciile bibliotecii municipale
 • 37 de copii frecventează cu regularitate Centrele comunitare pentru copii și tineri
 • 9 copii refugiați sunt înscriși în instituțiile municipale de învățământ artistic extrașcolar

 Protecția drepturilor copilului

 • 324 copii asistați la hotarele RM, la Aeroportul Chișinău
 • 327 copii găzduiți în serviciile de plasament ale DGPDC
 • 823 copii încadrați în Centrele comunitare pentru copii și tineri
 • 81 de copiii în situație de risc beneficiari de Sprijin familial primar și secundar
 • 416 copii identificați și asistați de către specialiștii în protecția copiilor

 Domeniul de tineret

 • 2103 de tineri au fost informați de Echipa Mobilă a Centrului Municipal de Tineret Chișinău
 • 2224 de tineri ucraineni beneficiază de programele Centrului Municipal de Tineret Chișinău

Odihna de vară

 • Tabere cu sejur de zi în baza instituțiilor de învățământ

14 tabere  – 1305 locuri

Perioadă de activitate 05 iunie – 14 iulie

 • Tabere constante

3 tabere   –  6400 bilete de odihnă

 • Taberele sportive

14 tabere – 2100 bilete de odihnă

 • Tabere în cadrul instituțiilor extrașcolare

13 tabere

Perioadă de activitate 01 – 30 iunie

 • Tabere în cadrul Școlilor de arte

3 tabere – 90 de locuri

Perioadă de activitate 05 – 30 iunie

 • Tabere tematice în cadrul Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineri

24 tabere

 • Tabere tematice în cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”

26 tabere

Perioadă de activitate 01 iunie – 31 iulie