Date statistice privind beneficiarii (refugiați din Ucraina) serviciilor prestate de Primăria Municipiului Chișinău, 26.06.2023

Ajutor social și suport pentru integrare în comunitate

 • 15 997 de persoane refugiate au fost cazate/ înregistrate în centrele de plasament municipale

 • 82 925 de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite refugiaților la depozitul de la Patria

 • 43 503 de pachete cu produse au fost distribuite la 7 262 familii care au în îngrijire 11 433 copii

 • 843 de cetățeni Ucraineni au fost angajați în câmpul muncii în mun. Chișinău

Domeniul asistență medicală

 • 15 241 de adresări pentru asistență medicală au fost înregistrate în instituțiile medico-sanitare municipale

 • 12 723 solicitări de asistență medicală primară au fost înregistrate

 • 2 523 solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate

 • 8 310 solicitări asistență medicală pentru copii

 • 65 de nașteri în spitalele municipale

 • 634 de gravide

 Suport psihologic

 • 2 740 de activități ca sprijin profesional copiilor și adulților

 • 324 copii refugiați antrenați în activități de grup

 • 820 refugiați au beneficiat de prim ajutor psihologic

 • 511 copii au promit suport în cadrul a 1016 de ședințe de consiliere și reabilitare psihologică individuală

 • 81 părinți au primit asistență psihologică în cadrul a 42 de ședințe

 Domeniul educației

 • 1523 de elevi refugiați înscriși în școlile din municipiul Chișinău

 • 833 de copii refugiați înscriși în grădinițele din municipiul Chișinău (318 de copii refugiați frecventează la zi)

 • 1961 de persoane refugiate beneficiază de serviciile bibliotecii municipale

 • 39 de copii frecventează cu regularitate Centrele comunitare pentru copii și tineri

 • 3 copii refugiați sunt înscriși în instituțiile municipale de învățământ artistic extrașcolar

 Protecția drepturilor copilului

 • 346 copii asistați la hotarele RM, la Aeroportul Chișinău

 • 327 copii găzduiți în serviciile de plasament ale DGPDC

 • 853 copii încadrați în Centrele comunitare pentru copii și tineri

 • 81 de copiii în situație de risc beneficiari de Sprijin familial primar și secundar

 • 422 copii identificați și asistați de către specialiștii în protecția copiilor

 Domeniul de tineret

 • 2103 de tineri au fost informați de Echipa Mobilă a Centrului Municipal de Tineret Chișinău

 • Cca 3000 de tineri ucraineni beneficiază de programele Centrului Municipal de Tineret Chișinău