Date statistice privind beneficiarii (refugiați din Ucraina) serviciilor prestate de Primăria municipiului Chișinău, 27.02.2023

Ajutor social și suport pentru integrare în comunitate

 • 15 959 de persoane refugiate au fost cazate/ înregistrate în centrele de plasament municipale;
 • 68 937 de pachete cu ajutor umanitar au fost distribuite refugiaților la depozitul de la Patria Lukoil;
 • 36 844 de pachete cu produse au fost distribuite la 6 842 familii care au în îngrijire 10 717 copii;
 • 749 de cetățeni Ucraineni au fost angajați în câmpul muncii în mun. Chișinău;

Domeniul asistență medicală

 • 14 131 de adresări pentru asistență medicală au fost înregistrate în instituțiile medico-sanitare municipale;
 • 11 768 solicitări de asistență medicală primară au fost înregistrate;
 • 2 363 solicitări de asistență medicală staționară au fost înregistrate;
 • 7 794 solicitări asistență medicală pentru copii;
 • 58 de nașteri în spitalele municipale;
 • 614 de gravide.

Suport psihologic

 • 2 740 de activități ca sprijin profesional copiilor și adulților;
 • 324 copii refugiați antrenați în activități de grup;
 • 820 refugiați au beneficiat de prim ajutor psihologic;
 • 9 copii refugiați antrenați în terapie logopedică;
 • 14 copii evaluați pentru determinarea maturității școlare;
 • 12 copii evaluați de către serviciul de asistență psihopedagogică;
 • 318 copii au promit suport în cadrul a 636 de ședințe de consiliere și reabilitare psihologică individuală;
 • 52 părinți au primit asistență psihologică în cadrul a 42 de ședințe.

 Domeniul educației

 • 1512 de elevi refugiați înscriși în școlile din municipiul Chișinău (556 de elevi refugiați școlarizați la zi);
 • 800 de copii refugiați înscriși în grădinițele din municipiul Chișinău (319 de copii refugiați frecventează la zi);
 • 1800 de persoane refugiate beneficiază de serviciile bibliotecii municipale;
 • 219 de copii refugiați sunt înscriși în Centrele de creație din Chișinău;
 • 50 de copii frecventează cu regularitate Centrele comunitare pentru copii și tineri;
 • 11 copii refugiați sunt înscriși în instituțiile municipale de învățământ artistic extrașcolar.

 Protecția drepturilor copilului

 • 316 copii asistați la hotarele RM, la Aeroportul Chișinău;
 • 328 copii găzduiți în serviciile de plasament ale DGPDC;
 • 786 copii încadrați în Centrele comunitare pentru copii și tineri;
 • 81 de copiii în situație de risc beneficiari de Sprijin familial primar și secundar;
 • 413 copii identificați și asistați de către specialiștii în protecția copiilor;

Odihna de vară

 • În sezonul estival 2022, în cadrul taberelor municipale de odihnă pentru copii s-au odihnit 800 de copii refugiați.

Domeniul de tineret

 • 2103 de tineri au fost informați de Echipa Mobilă a Centrului Municipal de Tineret Chișinău:
 • 2224 de tineri ucraineni beneficiază de programele Centrului Municipal de Tineret Chișinău.