Distrubuirea pliantelor informative cu Serviciile Specializate acordate de municipiul Chișinău pentru copiii și familiile refugiate din Ucraina

Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului a distribuit 200 de pliante informative, în Chișinău, stradal și prin transportul public.

Până la momentul actual 608 copii au fost înregistrați și au beneficiat de serviciile oferite.

Acțiune desfășurată în contextul Campaniei „Ajută-mă să te ajut”.