„Locuința socială asistată” – sprijin pentru tinerii rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv refugiaţi

Ca urmare a semnării Memorandumului de Înțelegere între Municipiul Chișinău și UNICEF Moldova, astăzi a fost prezentat un serviciu nou, ce presupune câte o locuinţă socială asistată în fiecare sector al Capitalei (5 în total). Acestea vor presta servicii sociale specializate de asistenţă tinerilor rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv refugiaţi, de la 16 la 21 de ani, care și-au încetat plasamentul în sistemul rezidențial de îngrijire.

Scopul Serviciului social „Locuinţa socială asistată” este să ofere asistență și sprijin în realizarea drepturilor adolescenților din municipiul Chișinău pentru a-și dezvolta competențe independente de viață, pentru reintegrarea socială şi acordarea posibilității tinerilor de a continua studiile.

„Un proiect la care s-a muncit mult pentru ca tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani, inclusiv refugiați, care își fac studiile în învățământul profesional tehnic secundar, preuniversitar și superior, cei care au rămas fără ocrotire părintească și nu dispun de un loc de trai sau se află în alte situații de risc, să aibă un suport real din partea municipalității. Tot prin intermediul acestui centru putem preveni separarea fraților! În locuințe sociale asistate pot fi plasate și cupluri de frați, dacă unul dintre ei este eligibil condițiilor programului, iar celălalt are cel puțin 14 ani”, a spus viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici.
Astfel, cu suportul UNICEF Moldova, pe perioada aflării în serviciu, 24 de tineri și tinere, care sunt din sistemul de protecție din municipiul Chișinău vor beneficia de:
– asigurarea cu spațiu sigur de găzduire temporară.
– acoperirea în totalitate a cheltuielilor de întreținere a locuinței.
– asigurarea alimentației zilnice prin deținerea cardurilor alimentare gratuite.
– asistența primară și specializată din partea profesioniștilor din sfera socială.
– asigurarea cu bunuri de primă necesitate. Tinerii vor primi câte un voucher în valoare de 8000 de lei, pentru a-și procura haine şi încălţăminte.
– asigurarea cu kituri de bunuri necesare activității profesionale a tinerilor în procesul de studii specializate. Fiecare tânăr, care îşi continuă studiile în instituţiile profesional-tehnice, va fi asigurat cu seturi necesare pentru dezvoltarea competenţelor și deprinderilor practice.
Serviciul social „Locuință socială asistată” este amenajat în corespundere cu necesitățile individuale ale beneficiarilor și asigură un mediu apropiat celui familial.
În acest fel, Primăria Chişinău îşi propune să susţină tinerii din sistemul de asistență socială pentru dezvoltarea deprinderilor de viață pentru trai independent, să le creeze un mediu prietenos și incluziv, oferindu-le şansa la o viaţă mai bună.
Autorităţile municipale își exprimă recunoștința către UNICEF Moldova, pentru colaborare în dezvoltarea proiectelor cu un impact semnificativ asupra vieții copiilor și tinerilor din municipiu.