Prezentarea obiectivelor și a prerogativelor APL Chișinău pentru depășirea crizei refugiaților din Ucraina

Responsabilii din cadrul APL Chișinău au prezentat în cadrul unei ședințe comune obiectivele și prerogativele pentru problemele refugiaților din Ucraina, stabiliți pe teritoriul municipiului Chișinău.

La eveniment au participat: viceprimarul Angela Cutasevici, șeful Direcției Generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, șefa Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, Tatiana Oboroc, reprezentanți ai UNHCR – Agenția ONU pentru refugiați, UNICEF Moldova, World Vision, UNDP, People in Need, dar și alți actori sociali care desfășoară proiecte de susținere a refugiaților.

Viceprimarul Angela Cutasevici a prezentat informații despre proiectele de infrastructură din domeniul educației realizate de municipalitate în ultima perioadă, despre proiectele în derulare vizavi de extinderea rețelei instituțiilor din sfera educației, încadrarea copiilor din familii de refugiați în unitățile școlare și extrașcolare, precum și identificarea problemelor vizavi de susținerea/instituționalizarea copiilor refugiați din Ucraina.

Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea partenerilor externi referitor la necesitățile existente pe componentele din domeniul educației, protecția copilului și proiecte de investiții.

Subiectele abordate la discuție s-au referit la necesitățile de capacitare a instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar din capitală, dezvoltarea de programe menite să faciliteze incluziunea socială a copiilor refugiați care studiază online, suport în suplinirea statelor de personal pentru a ajuta copiii refugiați, înscriși în cele mai solicitate instituții din învățământ din Chișinău etc.

Participanții la eveniment au convenit asupra perfectării unui plan de acțiuni comun și determinarea mecanismelor care vor facilita la propriu viața refugiaților stabiliți în municipiul Chișinău.