Primăria Chișinău și UNICEF Moldova fortifică serviciile sociale destinate copiilor și refugiaților ucraineni

Sute de copii din municipiul Chișinău, dar și refugiați ucraineni vor beneficia, în continuare, de servicii sociale de calitate grație sprijinului acordat primăriei Chișinău de către UNICEF Moldova. Posibilitățile de extindere și dezvoltare a acestor servicii, dar și oportunitatea creării unor servicii noi, au fost analizate în cadrul întrevederii viceprimarului municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, cu reprezentanții UNICEF Moldova și EU Civil Protection & Humanitarian Aid.

În prezent, serviciile sociale oferite de primăria municipiului Chișinău copiilor și refugiaților ucraineni sunt:

 • Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă, inclusiv pentru copii refugiați
 • Serviciul Casă de copii de tip familial, inclusiv pentru copii refugiați
 • Locuința socială asistată, inclusiv pentru adolescenți refugiați
 • Serviciul social Grădinița-creșă pentru copii de la 04 luni – 3 ani, inclusiv pentru beneficiari refugiați
 • Serviciul Centrul maternal
 • Serviciul social Centrul de zi pentru copii si familii aflați in situație de risc, inclusiv pentru beneficiarii refugiați
 • Serviciul social pentru copii aflați în situație de stradă, inclusiv pentru copii refugiați

Grație suportului acordat de partenerii externi ai municipalității aceste servicii vor fi consolidate, dezvoltate și adaptate pentru accesarea mai ușoară de către copiii sau familiile refugiate. Subiectul a fost agreat în cadrul întrevederii viceprimarului municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, cu reprezentantele EU Civil Protection & Humanitarian Aid, Karima Hammadi și Eliana Irato și cu reprezenta UNICEF Moldova, Flore Rossi.

Reamintim că datorită sprijinului partenerilor externi ai primăriei Chișinău, a fost creat punctul Blue Dot, care activează 24/24 la Aeroportul Internațional Chișinău și oferă asistență și suport imediat al copiilor identificați fără reprezentant legal sau cu însoțitor neautorizat.

De asemenea, în vara anului 2022, municipalitatea a realizat Campania ,,Ajută-mă să te ajut!”, în cadrul căreia un număr de peste 4000 de familii ucrainene, au fost informate despre serviciile municipale, pentru accesare și integrare socială mai ușoară. La fel, un număr de 316 copii refugiați au fost identificați în situație de risc și asistați prin serviciile primăriei. Situația acestor copii a fost soluționată, copiii s-au reîntors la familia lor în Ucraina, sau au tranzitat RM și s-au reunit cu familia  biologică sau extinsă în alte țări.

În scopul integrării efective a familiilor ucrainene în municipiul Chișinău, în cadrul campaniei au fost elaborate materiale informative (buclete informative) despre serviciile sociale în limba ucraineană și limba rusă, cu toate informațiile necesare cu numere de telefon la fiecare serviciu.

În prezent, în evidența Direcţiei generale pentru protecţia drepturilor copilului din cadrul Primăriei Chișinău se află mai mulți copii refugiați din Ucraina, asistați de specialiști. Este vorba despre:

 • 1 copil cu dizabilități (autism) care frecventează Centrul de zi pentru copii cu boli rare și autism ,,Fluturele albastru”, locuiește în comunitate (sect. Rîșcani), împreună cu mama.
 • 1 copil cu dizabilități severe (PCI), care beneficiază de Serviciul ,,Echipa mobilă pentru copii”, copilul locuiește în centrul de plasament pentru refugiați, împreună cu mama și bunica maternă (familia este de etnie romă).
 • 2 copii fără acte de identitate, copiii locuiesc în centru de plasament și sunt însoțiți de însoțitori neautorizați (ambii copii sunt de etnie romă).
 • 1 copil preluat de la Aeroportul Chișinău, găzduit în Serviciul DG;
 • 1 tânăr găzduit și asistat la Locuința socială asistată;
 • 15 copii beneficiari ai Centrelor comunitare pentru copii și tineri din municipiul Chișinău.