Refugiații ucraineni își pot lansa o afacere grație programului: START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI

 

În municipiul Chișinău a fost creată în premieră o instituție dedicată dezvoltării antreprenoriatului – Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Statutul, misiunea și principalele obiective ale acestei structuri, oferă posibilități de dezvoltare antreprenorială inclusiv refugiaților din Ucraina.

Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (I.P. CMDA) are statut de instituție publică, necomercială, cu misiunea de а realiza politicile municipale în domeniul susținerii și dezvoltării mediului de afaceri în capitală. CMDA dezvoltă și implementează programe și instrumente de suport a sectorului IMM din municipiul Chișinău, în scopul creșterii performanței și nivelului de competitivitate a acestuia, contribuind la dezvoltarea socio-economică durabilă a municipiului și la crearea de noi locuri de muncă.

Principalele obiective ale Centrului sunt: formarea competențelor și culturii antreprenoriale, dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor și migranților, facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare, dezvoltarea infrastructurii municipale de suport în afaceri.

Ce instrumente de suport antreprenorial implementează CMDA la momentul actual?

La momentul actual, CMDA implementează Programul “START-UP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI” ce acordă beneficiarilor:

  • Consultanță și asistență antreprenorială;
  • Cursuri gratuite de instruire antreprenorială;
  • Suport financiar nerambursabil pentru realizarea proiectelor investiționale.

În cadrul componentei “suport financiar” a Programului, cu o contribuție de doar 30 la sută, beneficiarii au posibilitate să obțină un suport financiar nerambursabil, de până la 200 mii lei pentru realizarea propriilor proiecte investiționale pe teritoriul municipiului Chișinău.

În doar prima luna de implementare a acestui Program, la  componenta “formare antreprenorială”,  s-au înregistrat un număr de 1334 de solicitări tineri și migranți din municipiul Chișinău.

 Un alt instrument de suport în afaceri reprezintă primul Incubator Municipal de Afaceri ce a fost inaugurat pe data de 06.12.2023.

Incubatorul Municipal de Afaceri, pune la dispoziția antreprenorilor începători din municipiul Chișinău infrastructură necesară pentru creștere și dezvoltare, inclusiv și sprijin managerial, servicii de asistență și mentorat, în condiții facilitare.

Totodată, CDMA oferă antreprenorilor posibilitatea gratuită de a beneficia de programe de mentorat, consultații individuale și cursuri de formare a competențelor antreprenoriale.

Care sunt categoriile  de beneficiari ce pot aplica la aceste Programe?

Criteriile de eligibilitate pentru accesarea instrumentelor municipale de suport antreprenorial definesc următoarele categorii de beneficiari:

  1. tânăr viitor antreprenor, cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință în municipiul Chișinău își dorește să deschidă o afacere sau deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni;
  2. lucrător migrant care a fost sau este plecat peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă sau beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi) cu vârsta până la 40 ani, având reședința permanentă în municipiul Chișinău și deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău;
  3. tânăr investitor, cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință, deține o întreprindere din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii înregistrată în municipiul Chișinău și a efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 luni, va putea beneficia de compensarea plății dobânzilor achitate la creditele investiționale;
  4. tânăr refugiat viitor antreprenor ce a creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viza de reședință în Municipiul Chișinău, ambii fiind cu vârsta între 18-40 ani și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.

Cum poți aplica la instrumentele municipale de suport în afaceri?

Procedura de accesare a instrumentelor de suport în afaceri prevede depunerea unui set de acte tipizat ce are drept scop identificarea, selectarea, evaluarea și aprobarea proiectelor investiționale viabile care corespund criteriilor de eligibilitate stabilite. Aplicarea se realizează odată cu deschiderea apelului de colectare a proiectelor investiționale, prin depunerea online a Formularului de aplicare pe pagina web  www.startup.chisinau.md.

Ce recomandări aveți pentru persoanele ce își manifestă interesul pentru lansarea activităților antreprenoriale în municipiul?

Încurajăm persoanele cu idei de afaceri viabile să acceseze toate instrumentele municipale de suport în afaceri, fapt ce va facilita formarea competențelor antreprenoriale necesare pentru lansarea și dezvoltarea propriilor afaceri. Echipa Centrului Municipal de Dezvoltarea Antreprenoriatului va fi mereu la dispoziția antreprenorilor pentru sprijin și ghidare.

Serviciile oferite de către Incubatorul Municipal de Afaceri sunt:

▪️Acces la rețeaua de internet

▪️Săli de conferință şi instruire

▪️Servicii de formare și training

▪️Servicii juridice

▪️Servicii de consultanță și mentorat

▪️Diagnosticarea afacerilor

▪️Servicii de marketing şi studierea pieței

▪️Suport metodologic pentru accesarea instrumentelor de suport antreprenorial (programelor naționale/municipale).

În cadrul evenimentului de încheiere a proiectului „Consolidarea rezilienței socio-economice a femeilor și fetelor afectate de criza refugiaților din Ucraina în Moldova’’ UN WOMEN a apreciat contribuția Incubatorului Municipal de Afaceri la promovarea egalității de gen, consolidarea rezilienței femeilor și contribuția la crearea unui viitor mai prosper și inclusiv.

Pentru detalii:

Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (CMDA)

www.startup.chisinau.md sau +373 60314141