Zeci de tineri și refugiați ucraineni au participat la sesiunile de instruire din cadrul programului „Start-up pentru Tineri și Migranți”

În perioada 23- 31octombrie Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a desfășurat cursul de instruire antreprenorială în cadrul Programului Municipal „Start-up pentru Tineri și Migranți”.

Pe parcursul celor 7 zile de instruire participanții au studiat următoarele module:

  • Cadrul legal. Aspecte legislative și normative privind gestiunea activității de întreprinzător.
  • Cadrul legal. Managementul afacerii.
  • Managementul financiar și contabilitatea. Resursele Financiare pentru IMM-uri.
  • Cadrul Legal și controlul de stat. Drepturile și obligațiile antreprenorului în raport cu instituțiile de control de stat.

Instruirile au avut loc în cadrul Programului Municipal ,,STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”, scopul căruia este stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor și susținerea creării locurilor de muncă.

Potrivit programului, suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 200 000 de lei pentru finanțarea proiectului investițional. Contribuția beneficiarului va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

Beneficiari ai programului sunt:

  • Tânăr viitor antreprenor 

Cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință în Municipiul Chișinău și dorește să deschidă o afacere sau deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.

  • Lucrător migrant

Care a fost sau este plecat peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă sau beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi) cu vârsta de până la 40 ani, având reședință permanentă în municipiul Chișinău și dorește să deschidă o afacere sau deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău

  • Tânăr investitor 

Cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință în Municipiul Chișinău, deține o afacere și a efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 luni, va putea beneficia de compensarea plății dobânzilor achitate la creditele investiționale.

  • Tânăr refugiat viitor antreprenor 

Ce a creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viza de reședință în Municipiul Chișinău, ambii fiind cu vârsta între 18-40 ani și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.